Yazılar

“Uzaktadır ama Komşumuzdur, Ruhumuzda… Moğolistan”, Bursa’da Zaman, 17, Ocak 2016, 18-21.

“Geleneğin Tadına Varmak: Türk ve Rumen Mutfak Koridorunda Kültürel Alışverişler”, Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye-Romanya Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştay Bildirileri / Workshop Proceedings: ‘Sharing the Same Taste’ Turkish- Romanian Common Traditional Cuisine, ed. Evrim Ölçer Özünel, Nadia Tunsu, UNESCO TMK, Ankara, 2013.

“Kültürlerarası Diyaloğun Metaforu Olarak İpek Yolu ve Anadolu”, Rize TSO Dergisi, 140, yıl: 21, Haziran, 2013, 42-44.

“Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Hocam”, Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri , haz. Muhammet Kuzubaş, vd., Ordu Üniversitesi Yay, 2013, 12-13.

“Bir Gurme Rehberi Olarak Seyahatname”, Evliya Çelebi Atlası, ed. Coşkun Yılmaz, MEDAM, Bahçeşehir Üniv. Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Aralık 2012. Yeniden basım: “Bir Gurme Rehberi Olarak Seyahatname”, Evliya Çelebi’nin Dünyası, ed. Coşkun Yılmaz, MEDAM, Bahçeşehir Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Mart 2013.

“Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi”, Türksoy Dergisi, 34, Eylül 2011.

“Mehmed Çavuşoğlu Hakkında”, Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2011, Sayı: 8, Ankara.

“Göğü Perde Perde Delip Yükselen Dağ: Ağrı”, Gastro, 57, Temmuz-Ağustos 2010, 38-40.

“Doğu ile Batı Arasında Kültürel Bir Koridor Olarak Binbir Gece Masalları”, Binbir Gece’ye Bakışlar, (haz. M. Kalpaklı, Neslihan D. Sönmez), Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2010, 9-11; 38-40.

“Osmanlı Edebiyatının Lezzetli Kelimeler Sofrasında Bal”, Ballı Yazılar, Haz. Nilhan Aras, Metro Kültür Yayınları, Haziran (2010 Gourmand Award), 299-306.

“Nam-ı Diğer Walter Bey: Walter G. Andrews’un Türkiye ve Osmanlı Edebiyatı Sevgisiyle Dolu Hayatı”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, 34/II, 2010, XVII-XXX.

“Müzikle Buluşmak”, Türkiye-Bulgaristan Sınırındaki Halkların Yaşayan Müzik Formları ve Geleneksel Kültürleri/Existing Musical Forms and Traditional Cultures of the Peoples of the Border Regions of Turkey and Bulgaria: Çalıştay Bildirileri, (Öcal Oğuz vd.) UNESCO TMK, Ankara, 2010.

“Aynı Tadı Paylaşmak: Türk ve Makedon Mutfaklarına Bir Kültürel Koridor Olarak Bakmak”, Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Geleneksel Ortak Mutfağı / Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine Çalıştayı Bildirileri, (haz. M. Kalpaklı, Öcal Oğuz vd.) UNESCO TMK, Ankara, 2010.

“Mehmed Çavuşoğlu’nun Nida Tüfekçi’ye Gönderdiği Manzum Mektuplar”, Halkbilimi Dergisi, 2009/1-2.

“Mehmed Çavuşoğlu”, Osmanlı Araştırmaları: Mehmed Çavuşoğlu’ya Armağan Sayısı, 2005, XXV.

“Hocam Çavuşoğlu ve Metin Şerhi”, Yedi İklim, 17-18, 1988, İstanbul.

Reklamlar