Söyleşiler

by saiddagli

The Ottomans: Europe’s Muslim Emperor

BBC / 2, Ekim 2013.

Çağdaş Türk Edebiyatında Osmanlı İmgesi

Katılanlar: E. Eroğlu, T. Halman, M. Kalpaklı, G. Turan, H. Yavuz, Kitaplık, 38, İstanbul 1999.