Panel ve Çalıştay Sunumları

Home Yayınlar ve Sunumlar Panel ve Çalıştay Sunumları
by saiddagli

Uluslararası Panel ve Çalıştay Sunumları

Mehmet Kalpaklı’nın uluslararası panel ve çalıştaylarda yaptığı sunumlar…

20. / Caravans of Love on the Roads of Anatolia, from Tabriz to Venice

Workshop: Cross-Cultural Encounters in Anatolia Between the Byzantines, Persians and Ottomans, Bilkent University, 7 December 2016.

19. / Il Sultano e L’occidente, Capire Maometto II: (Sultan and West, Understanding Sultan Mehmed II)

National Museum of Oriental Art, Rome, Italy, 10 Jan. 2016.

18. / Communicating the Museum: People, Culture, Ideas

Communicating the Museum Conference, Agenda 20, MKT, İstanbul, 9-12 Sept. 2015.

17. / Rethinking Graduate Programs

American Comparative Literature Association Annual Meeting, Seattle, U.S.., 26 March 2015.

16. / Piri Reis Döneminde Osmanlı’da Kültür ve Edebiyat

Kazan Yunus Emre Cultural Center-Kazan National Museum, Tataristan, 24 April 2014.

15. / Turkish Literature and Liberation

Panel: Big Questions: Literature and Liberation, Bookworm Literary Festival, Beijing, China, 19 March 2014.

14. / Developing the Transnational Cultural Route of the Venetian Routes in Europe and the Mediterranean Area

Venice International University, Italy, 14 June 2013.

13. / Mediterranean Cultural Routes and Turkey: A Historical Perspective

Mediterranean Cultural Routes, Instituto Veneto Di Scienze Lettere Ed Arti, Council of Europe, Venice Office, Italy, 27 March 2012.

12. / Nevruz in Ottoman World

Nevruz in the Turkic World: Spring Equinox Traditions Across History and Geography, Georgetown University, InterCultural Center, U.S..,28 March 2011.

11. / Nevruz in Ottoman Culture and Literature

Nevruz (Nawrooz) Panel, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies, U.S.., 25 March 2011.

10. / Translating the Ottoman Heritage

A Year of Turkish Literature Symposium, University of Washington, Seattle, U.S., 2 Feb. 2008.

9. / The Dissemination and Teaching of Turkish Literature in English Translation

University of Washington, Seattle, U.S., 7-8 May 2004.

8. / The Role of Methodology in Research into Ottoman Poetry

University of Pennsylvania, Middle East Center, Philadelphia, U.S., August 1996.

7. / The Venetian Routes: An Opportunity for Intercultural Dialogue

VeRoTour Project, Venetian Routes in the Mediterranean, Achievements and Perspectives of Cooperation, Bilkent University, Topkapı Palace Conference Room, İstanbul, 18 Oct. 2014.

6. / Venetian Trade Routes: A Historical Perspective

VeRoTour Project, An Opportunity for Intercultural Dialogue an Local Development, Bilkent University, Bodrum Castle-English Tower, Bodrum, 17 Oct. 2014.

5. / Ottoman Origins of the Swedish Ombudman System

Embassy of Sweden, Ankara, 15 May 2014.

4. / Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları-II: Ebussuud ve Düşünce Dünyası

Harvard University, İSAM, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Dec. 2011.

3. / Sempozyum Kapanış Paneli

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010.

2. / The Ghazal as a Literary Genre: A Forgotten Part of World Literature?

(Workshop), The Ghazal as a Genre of World Literature: International Symposium, Orient Institut der DMG, İstanbul, May.

1. / Translating Ottoman Poetry into English

Americal Cultural Association Seminar Series, Turkish-American Cultural Center, Ankara, Dec. 1997.

Ulusal Panel ve Çalıştay Sunumları

Mehmet Kalpaklı’nın ulusal panel ve çalıştaylarda yaptığı sunumlar…

29. / Osmanlı’da Popüler Kültür Üzerine

(C. Kafadar, T. Artan, Ö. Ergenç, A.Yaycıoğlu ile), Bilkent Üniversitesi, 31 Mayıs 2016.

28. / Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Paneli

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 10 Mayıs 2016.

27. / Katip Çelebi ve Çağı

ASTAD, Etnoğrafya Müzesi, Ankara, 21 Ocak 2015.

26. / Türk Edebiyatının Eleştirel Bir Tarihini Yazmak

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 26 Aralık 2014.

25. / Kültürel Diplomasi ve Uluslararası İlişkilerde Yeni Açılımlar

TÜRKSOY, Ankara, 22 Mayıs 2013.

24. / Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi, 20 Mayıs 2014.

23. / Prof. Halil İnalcık ve Tarihçiliği

H. İnalcık’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Fahri Doktora takdimi töreni, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 7 Kasım 2012.

22. / Bir Barış Gönüllüsünün Türkolog Olarak Portresi: Robert Dankoff

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Prof. Robert Dankoff’a Fahri Doktora takdimi töreni, 5 Ekim 2012.

21. / Uluslararası Alanda Kültür Yollarının Önemi ve Gelişimi

Kültür Yolları ve İnanç Turizmi Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 23 Haziran 2012.

20. / Tarih ile Roman Arasında Bir Sultan: Fatih

(Ahmet Ümit ile), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep, 20 Haziran 2012.

19. / Yerel Kültür Politikaları ve Kültür-Sanat Dünyası: Gelişim, Etkileşim, Katılım

Yerel Kültür Politikaları Paneli, Bodrum Belediyesi ve BKST, Bodrum, 24 Şubat 2012.

18. / Prof. Dr. Halil İnalcık

Halil İnalcık ve Türk Dünyası Paneli, TÜRKSOY, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 16 Şubat 2012.

17. / Kültür Tarihi Nedir, Nasıl Araştırılır?

Türkiye Tarihi Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 30 Ocak 2012.

16. / UNESCO Perspektifinden Kültürel Koridorlar

Kültür Turizmi Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 23-24 Aralık 2011.

15. / Medeniyetler İttifakı Kavramı Üzerine

Medeniyetler İttifakı I. İstişare Toplantısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 4 Haziran 2011.

14. / Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi: Sorunlar-Öneriler

29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, 13 Mayıs 2011.

13. / İpek Yolu Paneli

Kültür ve Turizm Haftası Etkinlikleri, Samsun Valiliği, 22 Nisan 2011.

12. / Mehmed Çavuşoğlu ve Eserleri Üzerine

Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nu Anma Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 31 Mart 2011.

11. / Dünya Belleği Çalıştayı

Bilkent Üniversitesi, Ankara, 19 Mart 2011.

10. / Tarihsel Süreç İçinde Kültürel Bir Koridor Olarak İpek Yolu

Dünya Mirası İpek Yolu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 24 Şubat 2011.

9. / Klasik Türk Edebiyatında Rakip ve Canan

Uşak Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2010.

8. / UNESCO – Dünya Belleği

UNESCO TMK, Ankara, 16 Ocak 2010.

7. / Cesur Bir Kalem: Halide Edib Adıvar

Okuyoruz-Konuşuyoruz, Can Yayınları, 27 Şubat 2009.

6. / Yahya Kemal ve Şiiri

Hayal Ufkunda Bir Rind: Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal, Altındağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Aralık 2008.

5. / Aşk Şiirleri Akşamı

(İskender Pala ve Hilmi Yavuz ile), TAÇ Vakfı Toplantıları, İstanbul, 15 Kasım 2008.

4. / Şiirimizde Divan Geleneği

Frankfurt Kitap Fuarı,15 Ekim 2008.

3. / İpek Yolu Kültür Güzergahı

Kültürlerarası Diyalog Yılı Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 5-7 Eylül 2008.

2. / Sıradışı Bir Aydın: Halide Edib Adıvar

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, 29 Ekim 2007.

1. / Osmanlı’nın Kültürel Zenginliği

Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi-Osmangazi Belediyesi, 4-5 Nisan 2005. (Yayımı: Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı, haz. Cafer Çiftçi, Bursa 2005).