Makaleler ve Kitap Bölümleri

Home Yayınlar ve Sunumlar Makaleler ve Kitap Bölümleri
by saiddagli

Uluslararası Yayınlar

Mehmet Kalpaklı’nın uluslararası yayınlarda çıkan makaleleri ve kitap bölümleri…

28. / Leyla as the Image of Beloved: An Archeology Trial, from Nizami to Eric Clapton”

The Interpretation of Nizami’s Cultural Heritage in the Contemporary Period, eds., R. Geybullayeva, C. Ruymbeke, Peter Lang Publication, Berlin, 2020, 283-290.

27. / Two Perspectives, One Shahrazad: Turkish Poetry and One Thousand and One  Nights

(with Neslihan Demirkol), Endless Inspiration: One Thousand and One Nights in Comparative Perspective, ed. Orhan Elmaz, Gorgias Press, NJ, USA, 2020, 93-115.

26. / Bir Asya İçeceği (Bevanda Asiatica): Kont Luigi Ferdinando Marsili ve Osmanlı Kahve  Kültürü

(with F. Özden Mercan), Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, 51/I, Aralık 2019, Harvard University, Dept. of NELC, 2020, 363-381.

25. / The Songs Speak of Him / Şarkılar O’nu Söyler

Eternal Love / Sonsuz Aşk: Sufi Music from the Ottoman Era to the Present Day and its Cultural Influences, Yunus Emre Institute, ed. Şirin Pancaroğlu, Bora Uymaz, May 2018, 4-13.

24. / Coffee in Ottoman Literature and Coffeehouses As Literary Venues

A Drop of Pleasure: 500 Years of Turkish Coffee, Turkish Coffee Culture and Research Association, İstanbul 2016, 139-147.

23. / Colour Emotion of 15th and 16th Centuries Ottoman Divan Poetry

(with Begüm Ulusoy) Colour and Colorimetry: Multidisciplinary Contributions, ed. by Davide Gadia, vol. XIIB, Milano, October 2016, pp. 331-337.

22. / Poet, Panegyric, and Patron: A Bahariye Kaside by Tacizade Cafer Çelebi for Sultan Bayezit II ?

(with Walter G. Andrews), Turkish Language, Literature, and History: Travelers’ tales, sultans, and scholars since the eight century, ed. Bill Hickman and Gary Leiser, Routledge, 2015: 16-32.

21. / Sadullah Pasha’s Poem, “The Nineteenth Century”: A Literary Echo of Ottoman Modernization ?

Studia et Documenta, nr. 2/2014, Institutul De Turcologie, Bucherest, 2015: 223-230.

20. / Matching Islamic patterns in Kufic images ?

(with P. Duygulu, D. Arifoğlu, E. Şahin and H. Adıgüzel), PAA-Pattern Analysis and Applications, vol. 18, 3, August 2015: 601-617.

19. / Eternal Narratives of the Silk Road: The Thousand and One Nights From Samarkand to Istanbul ?

(with Neslihan Demirkol), Bulletin of IICAS, vol. 19, IICAS (International Institute for Central Asian Studies), UNESCO, Semerkand, 2014: 81-97.

18. / Cross-document word matching for segmentation and retrieval of Ottoman divans ?

(with Pınar Duygulu and Damla Arifoğlu), PAA-Pattern Analysis and Applications, October 2014, online.

17. / Automatic Categorization of Ottoman Poems

(with Ethem F. Can, F. Can Pınar Duygulu), Glottotheory: International Journal of Theoretical Linguistics, v. 4, s.2, Akademie Verlag, 40-57.

16. / A Content-Based Social Network Study of Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme-Bitlis Section

(with C.Karbeyaz, E.Can, F. Can) Computer and Information Sciences II, Editors: E.Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 271-275.

15. / Automatic Categorization of Ottoman Literary Texts by Poet and Time Period

(with E.Can, F. Can, P. Duygulu) Computer and Information Sciences II, Editors: E. Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 51-57.

14. / Decontinuity and Change in the Cultural History of the Ottoman Empire

(with Walter G. Andrews) Günsel Renda’ya Armağan Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat / Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art, haz. Zeynep Yasa Yaman ve Serpil Bağcı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, May 2011: 39-44.

13. / The Silk Road As A Metaphor for Intercultural Dialogue ?

Bulletin of IICAS, 14, UNESCO International Institute for Central Asian Studies, Semerkand, 2011:19-21.

12. / Redif Extraction in Handwritten Ottoman Literary Texts ?

(with Ethem F. Can, Pınar Duygulu, Fazlı Can), Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), İstanbul, 2010.

11. / Bir Osmanlı Padişahının Şair Olarak Portresi: Selîmî (II. Selim) / Portrait of An Ottoman Sultan As A Poet, Selim II ?

Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, CMES, 34/II, 2010: 149-156.

10. / Toward A Meclis-Centered Reading of Ottoman Poetry ?

(with Walter G. Andrews) Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, CMES, 33/I, 2009.

9. / Gazels and the World: Some Notes on the “Occasional-ness” of the Ottoman Gazel ?

(with Walter G. Andrews) Türkische Welten, The Ghazal as a Genre of World Literature: The Ottoman Ghazal in its Historical Context. 7, Angelika Neuwirth, Judith Pfeiffer ve Börte Sagaster (eds.), 2006.

8. / The Ottoman Gazel in the Age of Beloveds ?

(with Walter G. Andrews) Ghazal As A Genre of World Literature, T. Bauer, (ed.), Orient Inst der Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Beyrut, 2005.

7. / Türk and Ottoman: A Brief Introduction to Their Images in the Ottoman Empire ?

Image of the “Turk” in Europe: 15th Century to the Present, ed. Mustafa Soykut, ISIS Press, İstanbul, 2003.

6. / A Trial Reading of Behçet Necatigil’s Poem: Ölü ?

Cultural Horizons: A Festchrift in Honor of Prof. Talat S. Halman, ed. Jayne L. Warner, Syracuse University Press, New York, 2001.

5. / Leyla Grows Up: Nizami’s Leyla and Mejnun ‘in the Turkish Manner ?

(with Walter G. Andrews) The Poetry of Nizami Ganjavi: Love, Knowledge, Rhetoric, eds. Jerome W. Clinton and Kamran Talattof, Palgrave (St. Martins Press), December 2000.

4. / Nef’î’s Siham-ı Kaza: A Satirical View of Seventeenth Century Ottoman Society ?

Acta Viennensia Ottomanica, eds. M. Köhbach, G. Prochazka-Eisl, C. Römer, Viyana, 1999.

3. / A Trial Reading of Neşati’s ‘Taleb’ Gazel

Turkish Studies Association Bulletin, v. 21, n. 2, Fall 1997, Michigan, US.

2. / Across Chasms of Change: The Kaside in Late Ottoman and Republican Times ?

(with Walter G. Andrews), Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa, vol.1: Classical Traditions and Modern Meanings, eds. S. Sperl & C. Shackle, E. J. Brill, Leiden- New York-Köln, 1996.

1. / Computer Technology and the Editing of Ottoman Divan Poetry ?

Turkish Studies Association Bulletin, v. 15, n.1, Muncie, Indiana, U.S., 1991.

Ulusal Yayınlar

Mehmet Kalpaklı’nın ulusal yayınlarda çıkan makaleleri ve kitap bölümleri…

42. / Osmanlı Şiir Estetiğine Batılı Yaklaşımlar

Mazmundan Poetikaya, haz. Esat Harmancı, vd. İKSAD, sf. 5-12.

41. / Şehzade Selim’in Şairleri ve Baş Musahip Celâl Bey

Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, haz. Fırat Yaşa, Gaye Kitabevi, Bursa, Nisan 2020, sf. 343-349.

40. / Walter G. Andrews: Toplumun Eski Şarkılarını Dinleyip Osmanlı Şiirine Ses Veren Bir  Bilim İnsanı

Walter G. Andrews Kitabı: Osmanlı Şiiri İçin Bir Deniz Feneri, ed. A. G. Gündoğdu, S. Gündoğdu, İnsan Sanat Yayınları, Aralık 2019, sf. 87-100.

39. / Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiirinde Övgü: Bir Arkeoloji Denemesi

Ab-ı Hayatı Aramak: Gönül Tekin’e Armağan, haz. O. Kolbaş, O. Üçer, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2018, sf. 235-244.

38. / Yavuz Selim’in Mısır Dönüşü: Bir Kültürel Tarih Okuması

Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, ed. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2018, sf. 501-507.

37. / Sultan II. Bayezid ve Osmanlı Şiirinde Özgünlük İdeali: Nevayi Gazellerine Nazireler

Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, haz. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2017, sf. 261-270.

36. / Osmanlı Rönesansı ve Fatih: Kalemin ve Kılıcın Hükümdarı

Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, haz. Ayşenur Bilge Zafer, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2016: 53-59.

35. / Biyografisine Sığmayan Bir Bilim Adamı: Halil İnalcık

Prof. Dr. Halil İnalcık, haz. Yusuf Oğuzoğlu, Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, 2016: 1-38.

34. / İpek Yolu’nun Ölümsüz Anlatısı: Binbir Gece Masalları

(Neslihan Demirkol ile), Elfü Leyletin ve Leyle Hikayeleri: Binbir Gece Masalları, haz. Sadettin Eğri, Bursa Kültür AŞ Yayınları, Bursa, 2016: 24-32.

33. / Osmanlı’da Edebiyata Yansıyan Yeme-içme Kültürü

Kuşhane: Saray Mutfağı, haz. Seyhan Livaneli, İstanbul 2015.

32. / Anadolu’da Kültür ve Ticaret Yolları: Kültürlerarası Diyalogda İpek Yolu ve Anadolu

Anadolu’da Medeniyetin Hikayesi, ed. Fikret Nesip Üçcan, Şekerbank, MASA Yayınları, Aralık, 2015: 89-93.

31. / Osmanlı Şiirinin Yaşadığı Yer Olarak Meclis: Kökenleri ve Sosyal Uygulamalar

(Walter G. Andrews ile), M. Ali Tanyeri’nin Anısına: Makaleler, haz. H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Yay. Haziran 2015: 323-337.

30. / İmparatorluğun En Uzun Yılı: 1444

Sultan II. Murad ve Dönemi, ed. İsmail Yaşayanlar, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Nisan 2015.

29. / Osmanlı Edebiyatında Kahve ve Edebiyatın Mekanı Olarak Kahvehaneler

Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü, haz. Ersu Pekin, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, 2015: 139-147.

28. / Türkiye’de Kültürel Miras Algısı: Dün-Bugün-Yarın

ST: Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2, 2013: 11-15.

27. / Itrî Döneminde Osmanlı’da Şiir

Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar, haz. Gönül Paçacı, İKSV ve OMAR, İstanbul, 2013: 19-22.

26. / Osmanlı Modernleşmesi ve Müzik

Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan, ed. Ümit Ekin, Bilge Kültür Sanat Yay. İstanbul, 2013: 216-220.

25. / Evliya Çelebi’ye Göre Mahalle Üzerine Ön Notlar

Mahallede Hayat Var, ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2013: 94-96.

24. / Kasidenin Ekonomisi: Vuslat, İntisab, Pazarlık

(W. Andrews ile) Kasideye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, haz. Hatice Aynur, vd., Klasik Yayınları, İstanbul, 2013: 32-43.

23. / A. H. Tanpınar ve Divan Şiiri Üzerine Bazı Dikkatler

Tanpınar Zamanı, haz. Handan İnci, Kapı Yay., İstanbul, 2012: 106-115.

22. / Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Osmanlı Kültürünün Sözelliği / İşitselliği

Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları, haz M. Ö. Oğuz ve Yeliz Özay, UNESCO TMK Yay. Ankara 2012: 85-90.

21. / Çağdaş Bir Tezkire Yazarı Olarak Behçet Necatigil

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi—Sempozyum Bildirileri, haz. Filiz Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2011.

20. / Osmanlı Edebiyat ve Kültürünün Oluşumunda ve Gelişiminde Tercümenin Rolü

Mehmet H. Doğan Kitabı, haz. H. Ergülen – O. Tekelioğlu, Kırmızı Yayınları, 2010: 365-371.

19. / Nazire Geleneği Çerçevesinde Fuzûlî’nin Enîsü’l-Kalb’i

Bir, 3, İstanbul, 1995. Yeniden basım: Fuzûlî Kitabı, haz. Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.

18. / Osmanlı Edebiyatı ve Kuramsal Yaklaşımlar Üzerine

Kitaplık, 107, Temmuz, 2007.

17. / Osmanlı Şiir Akademisi: Nazire

Türk Edebiyatı Tarihi, 4, Gn.ed. Talat S. Halman, KTB Yayınları, 2006.

16. / Bir Çağ Günümüze: Necatigil ve Divan Şiiri

Victoria R. Holbrook’a Armağan, haz: Özgen Felek, Kanat Yay. İstanbul, 2006.

15. / Sanat Tarihi Araştırmalarında Görsel-Sözel İlişkisi Üzerine: 1582 Şenliği ve Şenlik’ten Bir Sahne

ST (Sanat Tarihi), 1.

14. / Eski Şiirin Rüzgarında Bir Avrupalı: Yahya Kemal

Yasakmeyve, 15, Temmuz-Ağustos, 2005. Yeniden basım: Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler, haz. Alphan Akgül, İş Bankası Yayınları, İstanbul, Mart 2008.

13. / Bir Kelimeye Bin Anlam Yüklemek: Osmanlı Şiirinde Anlamın Çoğulluğu Üzerine

Yasakmeyve, 11, Kasım-Aralık, 2004.

12. / Şair Zati: Bir Zarif Şiir Uğrusu

Yasakmeyve, 8, Mayıs-Haziran, 2004.

11. / Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış Denemesi

Doğu Batı, 22, Şubat, 2003.

10. / Divan Şiirinde Mahlas Üzerine

Kitaplık, 45, Ocak-Şubat, 2001.

9. / Eski Mecmualar Arasında: 18. Yüzyıl Başında Kızkulesi

Kebikeç, 10, İlkbahar, 2000.

8. / Hilmi Yavuz’un Bir Dizesi ve Hatırlattıkları

Dil Dergisi, 91, Mayıs, 2000.

7. / Osmanlı Edebi Metinlerine Göre Türklük ve Osmanlılık

Tarih ve Milliyetçilik: I. Ulusal Tarih Kongresi Bildirileri, Mersin, 1999.

6. / Divan Şiirinde Aşk

Gösteri, 212, Temmuz-Ağustos 1999. Yeniden basım: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, haz: Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

5. / Bahtsız Şehzade’nin Bahtsız Divan’ı: Cem Sultan’ın Türkçe Divanı Neşri Üzerine Notlar

Kebikeç, 1999: 7-8.

4. / Divan Şiirinde Ay

Sanat Dünyamız, 68, İstanbul, Ekim 1998.

3. / Divan Şiirini Anlamaya ve Yayımlamaya Dair

Varlık, 1090, İstanbul, Temmuz 1998. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 125, Ankara, Temmuz 1998.

2. / Bir Kaside Yayımı Dolayısıyla

Toplumsal Tarih, 47, İstanbul, Kasım 1997. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 120, Şubat 1998.

1. / Kâmî’nin Lugazı: 16.-17. Yüzyıllarda [İstanbul’da] Mahalle ve Semt Adları

İstanbul, 14, Temmuz 1995.

Ansiklopedi Maddeleri

“Fevri” / Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, online, 2014. ?

“Beliğ, İsmail” / (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2014.

“Baki” / (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2013.

“Şeyhülislam Yahya” / (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 2004.

“Tıflî” / (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1999.

“Fevri” / TDV İslam Ansiklopedisi, c.12, İstanbul, 1996.  ?

“Mehmed Çavuşoğlu” / TDV İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul,1993. ?