Görevler

by saiddagli

Bilkent Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı (2016-2018)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı (1999 – ….)

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı (2014 – ….)

Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürü (2002 – ….)

Türk Edebiyatı Merkezi Müdürü (2014 – 2020)

Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2020 – …)

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Türkiye Milli Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2010, 2010-2014)

UNESCO, Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Merkezi, Bilim Konseyi Üyesi (2010 – 2014)

UNESCO TMK, Kültürler Arası Diyalog İhtisas Komitesi Başkanı (2006-2014)

T. C. Başbakanlık Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Komitesi, Gözlemci Üyesi (2010 – 2014 )

OTAP Projesi Eş-Başkanı

[OTEP/OTAP/OHD, Ottoman Text Edition Project–a digital humanities project]
Bilkent Üniversitesi – University of Washington

Tel Aviv Üniversitesi, Moshe Dayan Center – Süleyman Demirel Çağdaş Türkiye Etütleri Programı

Yönetim Kurulu Üyesi

BKG, Bilkent Kültür Girişimi (2009-2016)

Danışma Kurulu Koordinatörü