Dersler ve Yönettiği Tezler

Home Görevler ve Organizasyonlar Dersler ve Yönettiği Tezler
by Mehmet Kalpaklı

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü (1996-…)

 • Cultural History of the Ottoman Empire
 • Intellectual Movements in the Tanzimat Period
 • History and Literature in the Ottoman Empire
 • Ottoman Turkish Linguistics for Historians

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü (1996-…)

 • Türkiye’nin Edebi Gelenekleri
 • Divan Edebiyatı Semineri
 • Türk Edebiyatına Giriş I (Divan Edebiyatı)
 • Divan Edebiyatı
 • Türk Edebiyatı (1839-1922)
 • Araştırma Yöntemleri
 • Osmanlıca Edebi Metinler

Mimar Sinan Üniversitesi (1984-1988, 1991-1996)

 • Osmanlı Türkçesi
 • Türk Dili Tarihi
 • Türkiye Türkçesi
 • Eski Anadolu Türkçesi
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş ve Metin Şerhi
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi (13.-14.-15. Yüzyıllar)
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi (16. yüzyıl)
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi (17.-18. Yüzyıllar)
 • Divan Edebiyatında Nazım
 • Divan Edebiyatında Nesir

University of Washington (1988-1991)

 • Elementary Turkish
 • Intermediate Turkish
 • Readings in Turkish Literary History
 • Turkish Literary Genres: Prose
 • Turkish Literary Genres: Poetry
 • Introduction to Ottoman Turkish
 • Turkish Morphology and Syntax
 • Turkish Texts

Tasarladığı Dersler

 • Türkiye Tarihi
 • Türkçe

Yönettiği Tezler (Doktora)

 • Michael D. Sheridan, “I Curse no one Without Cause: Identity, Power, Rivalry, and Invective in the Early 17th Century Ottoman Court”, Bilkent Üniversitesi, 2017.
 • Hale Sert, “Dil devrimi’nin erken Cumhuriyet dönemi’nde şiir ve çeviri bağlamında Türk edebiyatı’na etkisi”, Bilkent Üniversitesi, 2016, (Yard. Doç. Dr. H. Sert, İstanbul Şehir Üniversitesi).
 • Neslihan Demirkol, “1850-1900 Yılları Arasında Edebiyat Yayıncılığı Alanının Yeniden Biçimlenmesi ve Edebiyat Çevirileri Piyasasının Doğuşu”, Bilkent Üniversitesi, 2015, (Yard. Doç. Dr. N. Demirkol, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi).
 • İrfan Karakoç, “Ulus-Devletleşme Süreci ve Türk Edebiyatının İnşası”, Bilkent Üniversitesi, 2012, (Yard. Doç. Dr. İ. Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi).
 • Alphan Akgül, “Yahya Kemal Beyatlı Şiirinde Düzyazı ve Dünyevilik”, Bilkent Üniversitesi, 2010, (Yard. Doç. Dr. A. Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi).
 • Tuba Işınsu İsen Durmuş, “Osmanlı Edebiyatında Hamilik Geleneği”, Bilkent Üniversitesi, 2006, (Doç. Dr. T. I. Durmuş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi).

Yönettiği Tezler (Yüksek Lisans)

 • Cevat Sucu, “Rum’da Kozmopolit Model Kurmak: Da’i ve 15. Yüzyıl Osmanlı Metin Kültürü”, Bilkent Üniversitesi, 2017.
 • Erman Harun Karaduman, “The royal mawlid ceremonies in the Ottoman Empire (1789-1908)”, Bilkent Üniversitesi, 2016.
 • Esra Derya Dilek, “19. Yüzyıl Osmanlı Basınındaki Belagat Tartışmaları Işığında Edebiyatın Dönüşümü”, Bilkent Üniversitesi, 2013.
 • Servet Erdem, “Osmanlı-Türk Romanında Ulusal Oryantalizm ve Oryantalist Uluslaşma”, Bilkent Üniversitesi, 2012.
 • Ezgi Ulusoy Aranyosi, “Hatırlayan Anlatılar: Türkçe Edebiyatta Kollektif Belleğin Yansımaları”, Bilkent Üniversitesi, 2012.
 • Elvin Otman, “The Role of Alvise Gritti Within the Ottoman Politics in the Context of the ‘Hungarian Question (1526-1534)”, Bilkent Üniversitesi, 2009.
 • Nagihan Gür, “Latifi’nin Eleştirel Perspektifinden Osmanlı Divan Şiirinin Poetikası”, Bilkent Üniversitesi, 2009.
 • Sibel Kocaer, “Pendname-i Azmi’nin Osmanlı Nasihatname Geleneğindeki Yeri”, Bilkent Üniversitesi, 2007.
 • Gökşen Buğra, “Behçet Necatigil Poetikasında Şair”, Bilkent Üniversitesi, 2007.
 • Tuğba Yıldırım, “Lehçetü’l-Hakayık’ta Mizah Söylemi”, Bilkent Üniversitesi, 2006.
 • Damla Erlevent, “Halide Edib Adıvar’ın Son Dönem Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat ve Müzik”, Bilkent Üniversitesi, 2005
 • Alphan Akgül, “Oktay Rifat Şiirinde Güneş’in Üç Hâli”, Bilkent Üniversitesi, 2005.
 • Ezgi Korkmaz, “Surnamelerde 1582 Şenliği”, Bilkent Üniversitesi, 2004.
 • Dimitrios Loupis, “Diffusion of Skill in the Mediterranean World: Ottoman Navigational Technology During the 16th Century”, Bilkent Üniversitesi, 2004.
 • Esma Tezcan, “Pargalı İbrahim Paşa Çevresindeki Edebi Yaşam”, Bilkent Üniversitesi, 2004.
 • Hakan Atay,”Heves-name’de Aşk Oyunu: Tacizade Cafer Çelebi’nin Özgünlük İdeali”, Bilkent Üniversitesi, 2003.
 • Tuba Işınsu İsen, “Divan Şiirinde Fahriye”, Bilkent Üniversitesi, 2002.
 • Arzu Kalender, “Taze Can Buldu Cihan: Osmanlı Şiirinde Bahar”, Bilkent Üniversitesi, 2002.
 • Kirsten M. Voris, “Classical-Era Ottoman Gardens”, Bilkent Üniversitesi, 2002.

Bitirme Tezleri

 • Sakine Karataban,“M. Fuad Köprülü’nün Bazı Makaleleri”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Ayten Sarıkaya, “Eski Türk Edebiyatı Üzerine Köprülü’den Makaleler”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Sema Atay, “Yunus Emre Divanında Doğaya Bakış”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Naime Yasan, “Gelibolulu Mustafa Ali: Nükkatü’l-Kal fi-Tazminü’l-Makal; Dakayıku’t-Tevhid”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • İcabi Günal, “Hazret-i Üftade Divanı”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Handan Kızıl, “Mehmed Çavuşoğlu’nun Makaleleri: Divanlar Arasında”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Gülçin Aras, “Peyam-ı Edebi’den Makaleler: Eski Osmanlılar”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Yıldız Özdemir, “Türk Yurdu Mecmuası’ndan Makaleler”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Kısmet Gül Uluocak, “Surname-i Tahsin”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.
 • Selvinaz Güvenç, “Surname-i Hitan (Hızır)”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995.