Söyleşiler / “Interviews”

“Bursa, Kültür ve Tarih”, Bursa’da Zaman, haz. Ahmet Ersönmez, AsTv, 27 Nisan 2014.

“The Ottomans: Europe’s Muslim Emperor”, BBC 2, Ekim 2013.

“Fatih Üzerine”, Fatih: Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam”, TRT, Aralık 2013.

“Bursa Binbir Gece ile Belleklere Kazınacak”, Olay Gazetesi, Bursa, 13 Ekim 2013.

“Gaziantep: Kültür ve Tarih Söyleşisi”, Hayat ve Şehir, 11, 2012 Kış, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

“Harem ve Kültür”, TRT: Bu Ülke, 17 Temmuz 2012.

“Evliya Çelebi’den Ders Alacak Çok Şey Var”, Zaman Makedonya, 26 Nisan 2012.

“Masalsız Dünyamız”, Üstün Dökmen’le Küçük Şeyler, StarTV, 4 Nisan 2012.

“Aşkın Tarihi”, NTV: Tarih Dersleri, Sunan: Ahmet Yeşiltepe, Katılanlar: M.Kalpaklı, Levent Yılmaz, Leyla Kayhan Elbirlik, 12 Şubat 2012.

“Evliya Çelebi 400 Yaşında”, röportaj: Oktay Uludağ, 06 ANKA, 16, Ağustos/Eylül 2011.

Aydın Bakışı, TRT-INT, Sunan: Öcal Oğuz, 4 Ocak 2008.

Tek Soru, Tek Cevap: “Divan Şiiri ve Kuramsal Çalışmalar Üzerine”, Sonsuzluk ve Birgün, 6, Ocak-Şubat 2006.

“Şiir ve Gelenek” üzerine, Şiir… Her Zaman, TRT2, Sunan: Hilmi Yavuz, 12 Aralık 2002.

“Bir Roman, dört nesil, altı sadeleştirme…”, Katılanlar: R. Tarım, M. Kalpaklı, Selim İleri, Zaman [Gazetesi], 11 Aralık 2001.

“Çağdaş Türk Edebiyatında Osmanlı İmgesi”, Katılanlar: E. Eroğlu, T. Halman, M. Kalpaklı, G. Turan, H. Yavuz, Kitaplık, 38, İstanbul 1999.

Reklamlar