Articles and Book Chapters

Home Publications and Presentations Articles and Book Chapters
by Mehmet Kalpaklı

Publications in International Journals and Book Chapters

Articles and book chapters written by Mehmet Kalpaklı and published in international publications…

28. / Leyla as the Image of Beloved: An Archeology Trial, from Nizami to Eric Clapton”

The Interpretation of Nizami’s Cultural Heritage in the Contemporary Period, eds., R. Geybullayeva, C. Ruymbeke, Peter Lang Publication, Berlin, 2020, 283-290.

27. / Two Perspectives, One Shahrazad: Turkish Poetry and One Thousand and One  Nights

(with Neslihan Demirkol), Endless Inspiration: One Thousand and One Nights in Comparative Perspective, ed. Orhan Elmaz, Gorgias Press, NJ, USA, 2020, 93-115.

26. / An Asian Drink (Bevanda Asiatica): Count Luigi F. Marsili and Ottoman Coffee Culture

(with F. Özden Mercan), Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, 51/I, Aralık 2019, Harvard University, Dept. of NELC, 2020, 363-381.

25. / The Songs Speak of Him

Eternal Love / Sonsuz Aşk: Sufi Music from the Ottoman Era to the Present Day and its Cultural Influences, Yunus Emre Institute, ed. Şirin Pancaroğlu, Bora Uymaz, May 2018, 4-13.

24. / Coffee in Ottoman Literature and Coffeehouses As Literary Venues

A Drop of Pleasure: 500 Years of Turkish Coffee, Turkish Coffee Culture and Research Association, İstanbul 2016, 139-147.

23. / Colour Emotion of 15th and 16th Centuries Ottoman Divan Poetry

(with Begüm Ulusoy) Colour and Colorimetry: Multidisciplinary Contributions, ed. by Davide Gadia, vol. XIIB, Milano, October 2016, pp. 331-337.

22. / Poet, Panegyric, and Patron: A Bahariye Kaside by Tacizade Cafer Çelebi for Sultan Bayezit II

(with Walter G. Andrews), Turkish Language, Literature, and History: Travelers’ tales, sultans, and scholars since the eight century, ed. Bill Hickman and Gary Leiser, Routledge, 2015: 16-32.

21. / Sadullah Pasha’s Poem, “The Nineteenth Century”: A Literary Echo of Ottoman Modernization

Studia et Documenta, nr. 2/2014, Institutul De Turcologie, Bucherest, 2015: 223-230.

20. / Matching Islamic patterns in Kufic images

(with P. Duygulu, D. Arifoğlu, E. Şahin and H. Adıgüzel), PAA-Pattern Analysis and Applications, vol. 18, 3, August 2015: 601-617.

19. / Eternal Narratives of the Silk Road: The Thousand and One Nights From Samarkand to Istanbul

(with Neslihan Demirkol), Bulletin of IICAS, vol. 19, IICAS (International Institute for Central Asian Studies), UNESCO, Semerkand, 2014: 81-97.

18. / Cross-document word matching for segmentation and retrieval of Ottoman divans

(with Pınar Duygulu and Damla Arifoğlu), PAA-Pattern Analysis and Applications, October 2014, online.

17. / Automatic Categorization of Ottoman Poems

(with Ethem F. Can, F. Can Pınar Duygulu), Glottotheory: International Journal of Theoretical Linguistics, v. 4, s.2, Akademie Verlag, 40-57.

16. / A Content-Based Social Network Study of Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme-Bitlis Section

(with C.Karbeyaz, E.Can, F. Can) Computer and Information Sciences II, Editors: E.Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 271-275.

15. / Automatic Categorization of Ottoman Literary Texts by Poet and Time Period

(with E.Can, F. Can, P. Duygulu) Computer and Information Sciences II, Editors: E. Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 51-57.

14. / Decontinuity and Change in the Cultural History of the Ottoman Empire

(with Walter G. Andrews) Günsel Renda’ya Armağan Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat / Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art, haz. Zeynep Yasa Yaman ve Serpil Bağcı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, May 2011: 39-44.

13. / The Silk Road As A Metaphor for Intercultural Dialogue

Bulletin of IICAS, 14, UNESCO International Institute for Central Asian Studies, Semerkand, 2011:19-21.

12. / Redif Extraction in Handwritten Ottoman Literary Texts

(with Ethem F. Can, Pınar Duygulu, Fazlı Can), Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), İstanbul, 2010.

11. / Bir Osmanlı Padişahının Şair Olarak Portresi: Selîmî (II. Selim) / Portrait of An Ottoman Sultan As A Poet, Selim II 

Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, CMES, 34/II, 2010: 149-156.

10. / Toward A Meclis-Centered Reading of Ottoman Poetry

(with Walter G. Andrews) Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, CMES, 33/I, 2009.

9. / Gazels and the World: Some Notes on the “Occasional-ness” of the Ottoman Gazel

(with Walter G. Andrews) Türkische Welten, The Ghazal as a Genre of World Literature: The Ottoman Ghazal in its Historical Context. 7, Angelika Neuwirth, Judith Pfeiffer ve Börte Sagaster (eds.), 2006.

8. / The Ottoman Gazel in the Age of Beloveds

(with Walter G. Andrews) Ghazal As A Genre of World Literature, T. Bauer, (ed.), Orient Inst der Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Beyrut, 2005.

7. / Türk and Ottoman: A Brief Introduction to Their Images in the Ottoman Empire

Image of the “Turk” in Europe: 15th Century to the Present, ed. Mustafa Soykut, ISIS Press, İstanbul, 2003.

6. / A Trial Reading of Behçet Necatigil’s Poem: Ölü

Cultural Horizons: A Festchrift in Honor of Prof. Talat S. Halman, ed. Jayne L. Warner, Syracuse University Press, New York, 2001.

5. / Leyla Grows Up: Nizami’s Leyla and Mejnun ‘in the Turkish Manner

(with Walter G. Andrews) The Poetry of Nizami Ganjavi: Love, Knowledge, Rhetoric, eds. Jerome W. Clinton and Kamran Talattof, Palgrave (St. Martins Press), December 2000.

4. / Nef’î’s Siham-ı Kaza: A Satirical View of Seventeenth Century Ottoman Society

Acta Viennensia Ottomanica, eds. M. Köhbach, G. Prochazka-Eisl, C. Römer, Viyana, 1999.

3. / A Trial Reading of Neşati’s ‘Taleb’ Gazel

Turkish Studies Association Bulletin, v. 21, n. 2, Fall 1997, Michigan, US.

2. / Across Chasms of Change: The Kaside in Late Ottoman and Republican Times

(with Walter G. Andrews), Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa, vol.1: Classical Traditions and Modern Meanings, eds. S. Sperl & C. Shackle, E. J. Brill, Leiden- New York-Köln, 1996.

1. / Computer Technology and the Editing of Ottoman Divan Poetry

Turkish Studies Association Bulletin, v. 15, n.1, Muncie, Indiana, U.S., 1991.

Publication in Turkish Journals

Articles and book chapters written by Mehmet Kalpaklı and published in Turkish publications…

42. / Osmanlı Şiir Estetiğine Batılı Yaklaşımlar

Mazmundan Poetikaya, haz. Esat Harmancı, vd. İKSAD, sf. 5-12.

41. / Şehzade Selim’in Şairleri ve Baş Musahip Celâl Bey

Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, haz. Fırat Yaşa, Gaye Kitabevi, Bursa, Nisan 2020, sf. 343-349.

40. / Walter G. Andrews: Toplumun Eski Şarkılarını Dinleyip Osmanlı Şiirine Ses Veren Bir  Bilim İnsanı

Walter G. Andrews Kitabı: Osmanlı Şiiri İçin Bir Deniz Feneri, ed. A. G. Gündoğdu, S. Gündoğdu, İnsan Sanat Yayınları, Aralık 2019, sf. 87-100.

39. / Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiirinde Övgü: Bir Arkeoloji Denemesi

Ab-ı Hayatı Aramak: Gönül Tekin’e Armağan, haz. O. Kolbaş, O. Üçer, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2018, sf. 235-244.

38. / Yavuz Selim’in Mısır Dönüşü: Bir Kültürel Tarih Okuması

Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, ed. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2018, sf. 501-507.

37. / Sultan II. Bayezid ve Osmanlı Şiirinde Özgünlük İdeali: Nevayi Gazellerine Nazireler

Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, haz. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2017, sf. 261-270.

36. / Osmanlı Rönesansı ve Fatih: Kalemin ve Kılıcın Hükümdarı

Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, haz. Ayşenur Bilge Zafer, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2016: 53-59.

35. / Biyografisine Sığmayan Bir Bilim Adamı: Halil İnalcık

Prof. Dr. Halil İnalcık, haz. Yusuf Oğuzoğlu, Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, 2016: 1-38.

34. / İpek Yolu’nun Ölümsüz Anlatısı: Binbir Gece Masalları

(Neslihan Demirkol ile), Elfü Leyletin ve Leyle Hikayeleri: Binbir Gece Masalları, haz. Sadettin Eğri, Bursa Kültür AŞ Yayınları, Bursa, 2016: 24-32.

33. / Osmanlı’da Edebiyata Yansıyan Yeme-içme Kültürü

Kuşhane: Saray Mutfağı, haz. Seyhan Livaneli, İstanbul 2015.

32. / Anadolu’da Kültür ve Ticaret Yolları: Kültürlerarası Diyalogda İpek Yolu ve Anadolu

Anadolu’da Medeniyetin Hikayesi, ed. Fikret Nesip Üçcan, Şekerbank, MASA Yayınları, Aralık, 2015: 89-93.

31. / Osmanlı Şiirinin Yaşadığı Yer Olarak Meclis: Kökenleri ve Sosyal Uygulamalar

(Walter G. Andrews ile), M. Ali Tanyeri’nin Anısına: Makaleler, haz. H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Yay. Haziran 2015: 323-337.

30. / İmparatorluğun En Uzun Yılı: 1444

Sultan II. Murad ve Dönemi, ed. İsmail Yaşayanlar, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Nisan 2015.

29. / Osmanlı Edebiyatında Kahve ve Edebiyatın Mekanı Olarak Kahvehaneler

Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü, haz. Ersu Pekin, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, 2015: 139-147.

28. / Türkiye’de Kültürel Miras Algısı: Dün-Bugün-Yarın

ST: Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2, 2013: 11-15.

27. / Itrî Döneminde Osmanlı’da Şiir

Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar, haz. Gönül Paçacı, İKSV ve OMAR, İstanbul, 2013: 19-22.

26. / Osmanlı Modernleşmesi ve Müzik

Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan, ed. Ümit Ekin, Bilge Kültür Sanat Yay. İstanbul, 2013: 216-220.

25. / Evliya Çelebi’ye Göre Mahalle Üzerine Ön Notlar

Mahallede Hayat Var, ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2013: 94-96.

24. / Kasidenin Ekonomisi: Vuslat, İntisab, Pazarlık

(W. Andrews ile) Kasideye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, haz. Hatice Aynur, vd., Klasik Yayınları, İstanbul, 2013: 32-43.

23. / A. H. Tanpınar ve Divan Şiiri Üzerine Bazı Dikkatler

Tanpınar Zamanı, haz. Handan İnci, Kapı Yay., İstanbul, 2012: 106-115.

22. / Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Osmanlı Kültürünün Sözelliği / İşitselliği

Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları, haz M. Ö. Oğuz ve Yeliz Özay, UNESCO TMK Yay. Ankara 2012: 85-90.

21. / Çağdaş Bir Tezkire Yazarı Olarak Behçet Necatigil

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi—Sempozyum Bildirileri, haz. Filiz Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2011.

20. / Osmanlı Edebiyat ve Kültürünün Oluşumunda ve Gelişiminde Tercümenin Rolü

Mehmet H. Doğan Kitabı, haz. H. Ergülen – O. Tekelioğlu, Kırmızı Yayınları, 2010: 365-371.

19. / Nazire Geleneği Çerçevesinde Fuzûlî’nin Enîsü’l-Kalb’i

Bir, 3, İstanbul, 1995. Yeniden basım: Fuzûlî Kitabı, haz. Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.

18. / Osmanlı Edebiyatı ve Kuramsal Yaklaşımlar Üzerine

Kitaplık, 107, Temmuz, 2007.

17. / Osmanlı Şiir Akademisi: Nazire

Türk Edebiyatı Tarihi, 4, Gn.ed. Talat S. Halman, KTB Yayınları, 2006.

16. / Bir Çağ Günümüze: Necatigil ve Divan Şiiri

Victoria R. Holbrook’a Armağan, haz: Özgen Felek, Kanat Yay. İstanbul, 2006.

15. / Sanat Tarihi Araştırmalarında Görsel-Sözel İlişkisi Üzerine: 1582 Şenliği ve Şenlik’ten Bir Sahne

ST (Sanat Tarihi), 1.

14. / Eski Şiirin Rüzgarında Bir Avrupalı: Yahya Kemal

Yasakmeyve, 15, Temmuz-Ağustos, 2005. Yeniden basım: Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler, haz. Alphan Akgül, İş Bankası Yayınları, İstanbul, Mart 2008.

13. / Bir Kelimeye Bin Anlam Yüklemek: Osmanlı Şiirinde Anlamın Çoğulluğu Üzerine

Yasakmeyve, 11, Kasım-Aralık, 2004.

12. / Şair Zati: Bir Zarif Şiir Uğrusu

Yasakmeyve, 8, Mayıs-Haziran, 2004.

11. / Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış Denemesi

Doğu Batı, 22, Şubat, 2003.

10. / Divan Şiirinde Mahlas Üzerine

Kitaplık, 45, Ocak-Şubat, 2001.

9. / Eski Mecmualar Arasında: 18. Yüzyıl Başında Kızkulesi

Kebikeç, 10, İlkbahar, 2000.

8. / Hilmi Yavuz’un Bir Dizesi ve Hatırlattıkları

Dil Dergisi, 91, Mayıs, 2000.

7. / Osmanlı Edebi Metinlerine Göre Türklük ve Osmanlılık

Tarih ve Milliyetçilik: I. Ulusal Tarih Kongresi Bildirileri, Mersin, 1999.

6. / Divan Şiirinde Aşk

Gösteri, 212, Temmuz-Ağustos 1999. Yeniden basım: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, haz: Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

5. / Bahtsız Şehzade’nin Bahtsız Divan’ı: Cem Sultan’ın Türkçe Divanı Neşri Üzerine Notlar

Kebikeç, 1999: 7-8.

4. / Divan Şiirinde Ay

Sanat Dünyamız, 68, İstanbul, Ekim 1998.

3. / Divan Şiirini Anlamaya ve Yayımlamaya Dair

Varlık, 1090, İstanbul, Temmuz 1998. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 125, Ankara, Temmuz 1998.

2. / Bir Kaside Yayımı Dolayısıyla

Toplumsal Tarih, 47, İstanbul, Kasım 1997. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 120, Şubat 1998.

1. / Kâmî’nin Lugazı: 16.-17. Yüzyıllarda [İstanbul’da] Mahalle ve Semt Adları

İstanbul, 14, Temmuz 1995.

Encyclopedia Articles

“Fevri” / Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Online, 2014.

“Beliğ, İsmail” / (With W. Andrews), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2014.

“Baki” / (With W. Andrews), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2013.

“Şeyhülislam Yahya” / (With W. Andrews), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 2004.

“Tıflî” / (With W. Andrews), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1999.

“Fevri” / TDV İslam Ansiklopedisi, c.12, İstanbul, 1996.

“Mehmed Çavuşoğlu” / TDV İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul,1993.