Presentations for Panels and Workshops

Home Presentations for Panels and Workshops
by saiddagli

Papers Presented in International Panels and Workshops

Papers presented by Mehmet Kalpaklı in international panels and workshops…

20. / Caravans of Love on the Roads of Anatolia, from Tabriz to Venice

Workshop: Cross-Cultural Encounters in Anatolia Between the Byzantines, Persians and Ottomans, Bilkent University, 7 December 2016.

19. / Il Sultano e L’occidente, Capire Maometto II: (Sultan and West, Understanding Sultan Mehmed II)

National Museum of Oriental Art, Rome, Italy, 10 Jan. 2016.

18. / Communicating the Museum: People, Culture, Ideas

Communicating the Museum Conference, Agenda 20, MKT, İstanbul, 9-12 Sept. 2015.

17. / Rethinking Graduate Programs

American Comparative Literature Association Annual Meeting, Seattle, U.S.., 26 March 2015.

16. / Piri Reis Döneminde Osmanlı’da Kültür ve Edebiyat

Kazan Yunus Emre Cultural Center-Kazan National Museum, Tataristan, 24 April 2014.

15. / Turkish Literature and Liberation

Panel: Big Questions: Literature and Liberation, Bookworm Literary Festival, Beijing, China, 19 March 2014.

14. / Developing the Transnational Cultural Route of the Venetian Routes in Europe and the Mediterranean Area

Venice International University, Italy, 14 June 2013.

13. / Mediterranean Cultural Routes and Turkey: A Historical Perspective

Mediterranean Cultural Routes, Instituto Veneto Di Scienze Lettere Ed Arti, Council of Europe, Venice Office, Italy, 27 March 2012.

12. / Nevruz in Ottoman World

Nevruz in the Turkic World: Spring Equinox Traditions Across History and Geography, Georgetown University, InterCultural Center, U.S..,28 March 2011.

11. / Nevruz in Ottoman Culture and Literature

Nevruz (Nawrooz) Panel, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies, U.S.., 25 March 2011.

10. / Translating the Ottoman Heritage

A Year of Turkish Literature Symposium, University of Washington, Seattle, U.S., 2 Feb. 2008.

9. / The Dissemination and Teaching of Turkish Literature in English Translation

University of Washington, Seattle, U.S., 7-8 May 2004.

8. / The Role of Methodology in Research into Ottoman Poetry

University of Pennsylvania, Middle East Center, Philadelphia, U.S., August 1996.

7. / The Venetian Routes: An Opportunity for Intercultural Dialogue

VeRoTour Project, Venetian Routes in the Mediterranean, Achievements and Perspectives of Cooperation, Bilkent University, Topkapı Palace Conference Room, İstanbul, 18 Oct. 2014.

6. / Venetian Trade Routes: A Historical Perspective

VeRoTour Project, An Opportunity for Intercultural Dialogue an Local Development, Bilkent University, Bodrum Castle-English Tower, Bodrum, 17 Oct. 2014.

5. / Ottoman Origins of the Swedish Ombudman System

Embassy of Sweden, Ankara, 15 May 2014.

4. / History of Ottoman Thought Meetings-II: Ebussuud and His World of Thought

Harvard University, İSAM, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Dec. 2011.

3. / Sempozyum Kapanış Paneli

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010.

2. / The Ghazal as a Literary Genre: A Forgotten Part of World Literature?

(Workshop), The Ghazal as a Genre of World Literature: International Symposium, Orient Institut der DMG, İstanbul, May.

1. / Translating Ottoman Poetry into English

Americal Cultural Association Seminar Series, Turkish-American Cultural Center, Ankara, Dec. 1997.

Papers Presented in National Panels and Workshops

Papers presented by Mehmet Kalpaklı in national panels and workshops…

29. / Osmanlı’da Popüler Kültür Üzerine

(C. Kafadar, T. Artan, Ö. Ergenç, A.Yaycıoğlu ile), Bilkent Üniversitesi, 31 Mayıs 2016.

28. / Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Paneli

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 10 Mayıs 2016.

27. / Katip Çelebi ve Çağı

ASTAD, Etnoğrafya Müzesi, Ankara, 21 Ocak 2015.

26. / Türk Edebiyatının Eleştirel Bir Tarihini Yazmak

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 26 Aralık 2014.

25. / Kültürel Diplomasi ve Uluslararası İlişkilerde Yeni Açılımlar

TÜRKSOY, Ankara, 22 Mayıs 2013.

24. / Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi, 20 Mayıs 2014.

23. / Prof. Halil İnalcık ve Tarihçiliği

H. İnalcık’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Fahri Doktora takdimi töreni, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 7 Kasım 2012.

22. / Bir Barış Gönüllüsünün Türkolog Olarak Portresi: Robert Dankoff

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Prof. Robert Dankoff’a Fahri Doktora takdimi töreni, 5 Ekim 2012.

21. / Uluslararası Alanda Kültür Yollarının Önemi ve Gelişimi

Kültür Yolları ve İnanç Turizmi Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 23 Haziran 2012.

20. / Tarih ile Roman Arasında Bir Sultan: Fatih

(Ahmet Ümit ile), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep, 20 Haziran 2012.

19. / Yerel Kültür Politikaları ve Kültür-Sanat Dünyası: Gelişim, Etkileşim, Katılım

Yerel Kültür Politikaları Paneli, Bodrum Belediyesi ve BKST, Bodrum, 24 Şubat 2012.

18. / Prof. Dr. Halil İnalcık

Halil İnalcık ve Türk Dünyası Paneli, TÜRKSOY, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 16 Şubat 2012.

17. / Kültür Tarihi Nedir, Nasıl Araştırılır?

Türkiye Tarihi Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 30 Ocak 2012.

16. / UNESCO Perspektifinden Kültürel Koridorlar

Kültür Turizmi Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 23-24 Aralık 2011.

15. / Medeniyetler İttifakı Kavramı Üzerine

Medeniyetler İttifakı I. İstişare Toplantısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 4 Haziran 2011.

14. / Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi: Sorunlar-Öneriler

29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, 13 Mayıs 2011.

13. / İpek Yolu Paneli

Kültür ve Turizm Haftası Etkinlikleri, Samsun Valiliği, 22 Nisan 2011.

12. / Mehmed Çavuşoğlu ve Eserleri Üzerine

Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nu Anma Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 31 Mart 2011.

11. / Dünya Belleği Çalıştayı

Bilkent Üniversitesi, Ankara, 19 Mart 2011.

10. / Tarihsel Süreç İçinde Kültürel Bir Koridor Olarak İpek Yolu

Dünya Mirası İpek Yolu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 24 Şubat 2011.

9. / Klasik Türk Edebiyatında Rakip ve Canan

Uşak Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2010.

8. / UNESCO – Dünya Belleği

UNESCO TMK, Ankara, 16 Ocak 2010.

7. / Cesur Bir Kalem: Halide Edib Adıvar

Okuyoruz-Konuşuyoruz, Can Yayınları, 27 Şubat 2009.

6. / Yahya Kemal ve Şiiri

Hayal Ufkunda Bir Rind: Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal, Altındağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Aralık 2008.

5. / Aşk Şiirleri Akşamı

(İskender Pala ve Hilmi Yavuz ile), TAÇ Vakfı Toplantıları, İstanbul, 15 Kasım 2008.

4. / Şiirimizde Divan Geleneği

Frankfurt Kitap Fuarı,15 Ekim 2008.

3. / İpek Yolu Kültür Güzergahı

Kültürlerarası Diyalog Yılı Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 5-7 Eylül 2008.

2. / Sıradışı Bir Aydın: Halide Edib Adıvar

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, 29 Ekim 2007.

1. / Osmanlı’nın Kültürel Zenginliği

Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi-Osmangazi Belediyesi, 4-5 Nisan 2005. (Yayımı: Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı, haz. Cafer Çiftçi, Bursa 2005).