Panel ve Çalıştay Sunumları / “Papers Presented in Panels and Workshops”

Uluslararası Panel ve Çalıştay Sunumları / “Papers Presented in International Panels and Workshops”

“Caravans of Love on the Roads of Anatolia, from Tabriz to Venice”, Workshop: Cross-Cultural Encounters in Anatolia Between the Byzantines, Persians and Ottomans, Bilkent University, 7 December 2016.

“Il Sultano e L’occidente, Capire Maometto II: (Sultan ve Batı, Fatih Sultan Mehmed’i Anlamak)”, National Museum of Oriental Art, Rome, İtalya, 10 Ocak 2016.

“Communicating the Museum: People, Culture, Ideas”, Communicating the Museum Conference, Agenda 20, KTB, İstanbul, 9-12 Eylül 2015.

“Rethinking Graduate Programs”, American Comparative Literature Association Annual Meeting, Seattle, A.B.D., 26 Mart 2015.

“Piri Reis Döneminde Osmanlı’da Kültür ve Edebiyat”, Kazan Yunus Emre Kültür Merkezi-Kazan Milli Müzesi, Tataristan, 24 Nisan 2014.

“Turkish Literature and Liberation”, Panel: Big Questions: Literature and Liberation, Bookworm Literary Festival, Pekin, Çin, 19 Mart 2014.

“Developing the Transnational Cultural Route of the Venetian Routes in Europe and the Mediterranean Area”, Venice International University, İtalya, 14 Haziran 2013.

“Mediterranean Cultural Routes and Turkey: A Historical Perspective”, Mediterranean Cultural Routes, Instituto Veneto Di Scienze Lettere Ed Arti, Council of Europe, Venice Office, İtalya, 27 Mart 2012.

“Nevruz in Ottoman World”, Nevruz in the Turkic World: Spring Equinox Traditions Across History and Geography, Georgetown University, InterCultural Center, A.B.D.,28 Mart 2011.

“Nevruz in Ottoman Culture and Literature”, Nevruz (Nawrooz) Panel, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies, A.B.D., 25 Mart 2011.

“Translating the Ottoman Heritage”, A Year of Turkish Literature Symposium, University of Washington, Seattle, A.B.D., 2 Şubat 2008.

“The Dissemination and Teaching of Turkish Literature in English Translation”, University of Washington, Seattle, A.B.D., 7-8 Mayıs 2004.

“The Role of Methodology in Research into Ottoman Poetry”, University of Pennsylvania, Middle East Center, Philadelphia, A.B.D., Ağustos 1996.

“The Venetian Routes: An Opportunity for Intercultural Dialogue”, VeRoTour Project, Venetian Routes in the Mediterranean, Achievements and Perspectives of Cooperation, Bilkent Üniversitesi, Topkapı Sarayı Konferans Salonu, İstanbul, 18 Ekim 2014.

“Venetian Trade Routes: A Historical Perspective”, VeRoTour Project, An Opportunity for Intercultural Dialogue an Local Development, Bilkent Üniversitesi, Bodrum Kalesi-İngiliz Kulesi, Bodrum, Muğla 17 Ekim 2014.

“Ottoman Origins of the Swedish Ombudman System”, Embassy of Sweden, Ankara, 15 Mayıs 2014.

History of Ottoman Thought Meetings-II: Ebussuud and His World of Thought/Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları-II: Ebussuud ve Düşünce Dünyası, Harvard University, İSAM, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Aralık 2011.

“Sempozyum Kapanış Paneli”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2010.

“The Ghazal as a Literary Genre: A Forgotten Part of World Literature?” (workshop), The Ghazal as a Genre of World Literature: International Symposium, Orient Institut der DMG, İstanbul, Mayıs.

“Translating Ottoman Poetry into English”, Americal Cultural Association Seminar Series, Türk-Amerikan Kültür Derneği, Ankara, Aralık 1997.

 

Ulusal Panel ve Çalıştay Sunumları / “Papers Presented in Turkey”

“Osmanlı’da Popüler Kültür Üzerine” (C. Kafadar, T. Artan, Ö. Ergenç, A.Yaycıoğlu ile), Bilkent Üniversitesi, 31 Mayıs 2016.

“Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Paneli”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 10 Mayıs 2016.

“Katip Çelebi ve Çağı”, ASTAD, Etnoğrafya Müzesi, Ankara, 21 Ocak 2015.

“Türk Edebiyatının Eleştirel Bir Tarihini Yazmak”Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 26 Aralık 2014.

“Kültürel Diplomasi ve Uluslararası İlişkilerde Yeni Açılımlar”, TÜRKSOY, Ankara, 22 Mayıs 2013.

“Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı”, İstanbul Üniversitesi, 20 Mayıs 2014.

“Prof. Halil İnalcık ve Tarihçiliği”, H. İnalcık’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Fahri Doktora takdimi töreni, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 7 Kasım 2012.

“Bir Barış Gönüllüsünün Türkolog Olarak Portresi: Robert Dankoff”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Prof. Robert Dankoff’a Fahri Doktora takdimi töreni, 5 Ekim 2012.

“Uluslararası Alanda Kültür Yollarının Önemi ve Gelişimi”, Kültür Yolları ve İnanç Turizmi Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 23 Haziran 2012.

“Tarih ile Roman Arasında Bir Sultan: Fatih”, (Ahmet Ümit ile), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep, 20 Haziran 2012.

“Yerel Kültür Politikaları ve Kültür-Sanat Dünyası: Gelişim, Etkileşim, Katılım”, Yerel Kültür Politikaları Paneli, Bodrum Belediyesi ve BKST, Bodrum, 24 Şubat 2012.

“Prof. Dr. Halil İnalcık”, Halil İnalcık ve Türk Dünyası Paneli, TÜRKSOY, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 16 Şubat 2012.

“Kültür Tarihi Nedir, Nasıl Araştırılır?”, Türkiye Tarihi Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 30 Ocak 2012.

“UNESCO Perspektifinden Kültürel Koridorlar”, Kültür Turizmi Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 23-24 Aralık 2011.

“Medeniyetler İttifakı Kavramı Üzerine”, Medeniyetler İttifakı I. İstişare Toplantısı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 4 Haziran 2011.

“Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi: Sorunlar-Öneriler”, 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, 13 Mayıs 2011.

“İpek Yolu Paneli”, Kültür ve Turizm Haftası Etkinlikleri, Samsun Valiliği, 22 Nisan 2011.

“Mehmed Çavuşoğlu ve Eserleri Üzerine”, Dr. Mehmed Çavuşoğlu’nu Anma Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 31 Mart 2011.

“Dünya Belleği Çalıştayı”, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 19 Mart 2011.

“Tarihsel Süreç İçinde Kültürel Bir Koridor Olarak İpek Yolu”, Dünya Mirası İpek Yolu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 24 Şubat 2011.

“Klasik Türk Edebiyatında Rakip ve Canan”, Uşak Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2010.

“UNESCO – Dünya Belleği”, UNESCO TMK, Ankara, 16 Ocak 2010.

“Cesur Bir Kalem: Halide Edib Adıvar”, Okuyoruz-Konuşuyoruz, Can Yayınları, 27 Şubat 2009.

“Yahya Kemal ve Şiiri”, Hayal Ufkunda Bir Rind: Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal, Altındağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Aralık 2008.

“Aşk Şiirleri Akşamı”, (İskender Pala ve Hilmi Yavuz ile), TAÇ Vakfı Toplantıları, İstanbul, 15 Kasım 2008.

“Şiirimizde Divan Geleneği”, Frankfurt Kitap Fuarı,15 Ekim 2008.

“İpek Yolu Kültür Güzergahı”, Kültürlerarası Diyalog Yılı Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 5-7 Eylül 2008.

“Sıradışı Bir Aydın: Halide Edib Adıvar”, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, 29 Ekim 2007.

“Osmanlı’nın Kültürel Zenginliği”, Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi-Osmangazi Belediyesi, 4-5 Nisan 2005. (Yayımı: Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı, haz. Cafer Çiftçi, Bursa 2005).

 

 

Reklamlar