Makaleler / Kitap Bölümleri / Ansiklopedi Maddeleri / “Articles, Book Chapters and Encyclopedia Articles”

Makaleler/ Kitap Bölümleri / “Articles, Book Chapters”

Uluslararası Yayınlar / “International Publications”

“Colour Emotion of 15th and 16th Centuries Ottoman Divan Poetry” (Begüm Ulusoy ile) Colour and Colorimetry: Multidisciplinary Contributions, ed. by Davide Gadia, vol.XIIB, Milano, October 2016, pp. 331-337.

“Poet, Panegyric, and Patron: A Bahariye Kaside by Tacizade Cafer Çelebi for Sultan Bayezit II”, (Walter G. Andrews ile), Turkish Language, Literature, and History: Travelers’ tales, sultans, and scholars since the eight century, ed. Bill Hickman and Gary Leiser, Routledge, 2015: 16-32.

“Sadullah Pasha’s Poem, ‘The Nineteenth Century’: A Literary Echo of Ottoman Modernization”, Studia et Documenta, nr. 2/2014, Institutul De Turcologie, Bucherest, 2015: 223-230.

“Matching Islamic patterns in Kufic images”, (P. Duygulu, D. Arifoğlu, E. Şahin ve H. Adıgüzel ile), PAA-Pattern Analysis and Applications, vol. 18, 3, Ağustos 2015: 601-617.

“Eternal Narratives of the Silk Road: The Thousand and One Nights From Samarkand to Istanbul”, (Neslihan Demirkol ile), Bulletin of IICAS, vol. 19, IICAS (International Institute for Central Asian Studies), UNESCO, Semerkand, 2014: 81-97.

“Cross-document word matching for segmentation and retrieval of Ottoman divans”, (Pınar Duygulu ve Damla Arifoğlu ile), PAA-Pattern Analysis and Applications, Ekim 2014, online.

“Automatic Categorization of Ottoman Poems”, (Ethem F. Can, F. Can Pınar Duygulu ile), Glottotheory: International Journal of Theoretical Linguistics, v. 4, s.2, Akademie Verlag, 40-57.

“A Content-Based Social Network Study of Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme-Bitlis Section” (C.Karbeyaz, E.Can, F. Can ile) Computer and Information Sciences II, Editors: E.Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 271-275.

“Automatic Categorization of Ottoman Literary Texts by Poet and Time Period”, (E.Can, F. Can, P. Duygulu ile) Computer and Information Sciences II, Editors: E. Gelenbe, R.Lent, G.Sakellari, Springer-Verlag, London, 2012: 51-57.

“The Silk Road As A Metaphor for Intercultural Dialogue”, Bulletin of IICAS, 14, UNESCO International Institute for Central Asian Studies, Semerkand, 2011:19-21.

“Redif Extraction in Handwritten Ottoman Literary Texts”, (Ethem F. Can, Pınar Duygulu, Fazlı Can ile), Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), İstanbul, 2010.

“Bir Osmanlı Padişahının Şair Olarak Portresi: Selîmî (II. Selim)”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, 34/II, 2010: 149-156.

“Toward A Meclis-Centered Reading of Ottoman Poetry”, (Walter G. Andrews ile) Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, 33/I, 2009.

“Gazels and the World: Some Notes on the ‘Occasional-ness’ of the Ottoman Gazel”, (Walter G. Andrews ile) Türkische Welten, The Ghazal as a Genre of World Literature: The Ottoman Ghazal in its Historical Context. 7, Angelika Neuwirth, Judith Pfeiffer ve Börte Sagaster (eds.), 2006.

“The Ottoman Gazel in the Age of Beloveds”, (Walter G. Andrews ile) Ghazal As A Genre of World Literature, T. Bauer, (ed.), Orient Inst der Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Beyrut, 2005.

“Türk and Ottoman: A Brief Introduction to Their Images in the Ottoman Empire”, Image of the “Turk” in Europe: 15th Century to the Present, ed. Mustafa Soykut, ISIS Press, İstanbul, 2003.

“A Trial Reading of Behçet Necatigil’s Poem: Ölü”, Cultural Horizons: A Festchrift in Honor of Prof. Talat S. Halman, ed. Jayne L. Warner, Syracuse University Press, New York, 2001.

“Leyla Grows Up: Nizami’s Leyla and Mejnun ‘in the Turkish Manner”, (Walter G. Andrews ile) The Poetry of Nizami Ganjavi: Love, Knowledge, Rhetoric, eds. Jerome W. Clinton and Kamran Talattof, Palgrave (St. Martins Press), Aralık, 2000.

“Nef’î’s Siham-ı Kaza: A Satirical View of Seventeenth Century Ottoman Society”, Acta Viennensia Ottomanica, eds. M. Köhbach, G. Prochazka-Eisl, C. Römer, Viyana, 1999.

“Across Chasms of Change: The Kaside in Late Ottoman and Republican Times”, (Walter G. Andrews ile), Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa, vol.1: Classical Traditions and Modern Meanings, eds. S. Sperl & C. Shackle, E. J. Brill, Leiden- New York-Köln, 1996.

“Computer Technology and the Editing of Ottoman Divan Poetry”, (bildiri metni), Turkish Studies Association Bulletin, v. 15, n.1, Muncie, Indiana, A.B.D., 1991.

Ulusal Yayınlar / “Publication in Turkish Journals”

“Yavuz Selim’in Mısır Dönüşü: Bir Kültürel Tarih Okuması”, Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, ed. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2018, sf. 501-507.

“Sultan II. Bayezid ve Osmanlı Şiirinde Özgünlük İdeali: Nevayi Gazellerine Nazireler, Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, haz. Nilüfer Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2017, sf. 261-270.

“Osmanlı Rönesansı ve Fatih: Kalemin ve Kılıcın Hükümdarı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, haz. Ayşenur Bilge Zafer, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2016: 53-59.

“Biyografisine Sığmayan Bir Bilim Adamı: Halil İnalcık”, Prof. Dr. Halil İnalcık, haz. Yusuf Oğuzoğlu, Selçuk Kırlı, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, 2016: 1-38.

“İpek Yolu’nun Ölümsüz Anlatısı: Binbir Gece Masalları”, (Neslihan Demirkol ile), Elfü Leyletin ve Leyle Hikayeleri: Binbir Gece Masalları, haz. Sadettin Eğri, Bursa Kültür AŞ Yayınları, Bursa, 2016: 24-32.

“Osmanlı’da Edebiyata Yansıyan Yeme-içme Kültürü”, Kuşhane: Saray Mutfağı, haz. Seyhan Livaneli, İstanbul 2015.

“Anadolu’da Kültür ve Ticaret Yolları: Kültürlerarası Diyalogda İpek Yolu ve Anadolu”, Anadolu’da Medeniyetin Hikayesi, ed. Fikret Nesip Üçcan, Şekerbank, MASA Yayınları, Aralık, 2015: 89-93.

“Osmanlı Şiirinin Yaşadığı Yer Olarak Meclis: Kökenleri ve Sosyal Uygulamalar”, (Walter G. Andrews ile), M. Ali Tanyeri’nin Anısına: Makaleler, haz. H. Aynur, H. Koncu, F. M. Şen, Ülke Yay. Haziran 2015: 323-337.

“İmparatorluğun En Uzun Yılı: 1444”, Sultan II. Murad ve Dönemi, ed. İsmail Yaşayanlar, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Nisan 2015.

“Osmanlı Edebiyatında Kahve ve Edebiyatın Mekanı Olarak Kahvehaneler”, Bir Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü, haz. Ersu Pekin, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, 2015: 139-147.

“Türkiye’de Kültürel Miras Algısı: Dün-Bugün-Yarın”, ST: Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2, 2013: 11-15.

“Itrî Döneminde Osmanlı’da Şiir”, Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar, haz. Gönül Paçacı, İKSV ve OMAR, İstanbul, 2013: 19-22.

“Osmanlı Modernleşmesi ve Müzik”, Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan, ed. Ümit Ekin, Bilge Kültür Sanat Yay. İstanbul, 2013: 216-220.

“Evliya Çelebi’ye Göre Mahalle Üzerine Ön Notlar”, Mahallede Hayat Var, ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2013: 94-96.

“Kasidenin Ekonomisi: Vuslat, İntisab, Pazarlık”, (W. Andrews ile) Kasideye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, haz. Hatice Aynur, vd., Klasik Yayınları, İstanbul, 2013: 32-43.

“A. H. Tanpınar ve Divan Şiiri Üzerine Bazı Dikkatler”, Tanpınar Zamanı, haz. Handan İnci, Kapı Yay., İstanbul, 2012: 106-115.

“Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Osmanlı Kültürünün Sözelliği / İşitselliği”, Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları, haz M. Ö. Oğuz ve Yeliz Özay, UNESCO TMK Yay. Ankara 2012: 85-90.

“Çağdaş Bir Tezkire Yazarı Olarak Behçet Necatigil”, Klasik Türk Edebiyatında Biyografi—Sempozyum Bildirileri, haz. Filiz Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2011.

“Decontinuity and Change in the Cultural History of the Ottoman Empire”, (Walter G. Andrews ile) Günsel Renda’ya Armağan Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat / Tradition, Identity, Synthesis: Cultural Crossings and Art, haz. Zeynep Yasa Yaman ve Serpil Bağcı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2011: 39-44.

“Osmanlı Edebiyat ve Kültürünün Oluşumunda ve Gelişiminde Tercümenin Rolü”, Mehmet H. Doğan Kitabı, haz. H. Ergülen – O. Tekelioğlu, Kırmızı Yayınları, 2010: 365-371.

“Nazire Geleneği Çerçevesinde Fuzûlî’nin Enîsü’l-Kalb’i”, Bir, 3, İstanbul, 1995. Yeniden basım: Fuzûlî Kitabı, haz. Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.

“Osmanlı Edebiyatı ve Kuramsal Yaklaşımlar Üzerine”, Kitaplık, 107, Temmuz, 2007.

“Osmanlı Şiir Akademisi: Nazire”, Türk Edebiyatı Tarihi, 4, Gn.ed. Talat S. Halman, KTB Yayınları, 2006.

“Bir Çağ Günümüze: Necatigil ve Divan Şiiri”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, haz: Özgen Felek, Kanat Yay. İstanbul, 2006. 

“Sanat Tarihi Araştırmalarında Görsel-Sözel İlişkisi Üzerine: 1582 Şenliği ve Şenlik’ten Bir Sahne,” ST (Sanat Tarihi), 1.

“Eski Şiirin Rüzgarında Bir Avrupalı: Yahya Kemal”, Yasakmeyve, 15, Temmuz-Ağustos, 2005. Yeniden basım: Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler, haz. Alphan Akgül, İş Bankası Yayınları, İstanbul, Mart 2008.

“Bir Kelimeye Bin Anlam Yüklemek: Osmanlı Şiirinde Anlamın Çoğulluğu Üzerine”, Yasakmeyve, 11, Kasım-Aralık, 2004.

“Şair Zati: Bir Zarif Şiir Uğrusu”, Yasakmeyve, 8, Mayıs-Haziran, 2004.

“Osmanlı Şiirine Genel Bir Bakış Denemesi”, Doğu Batı, 22, Şubat, 2003.

“Divan Şiirinde Mahlas Üzerine”, Kitaplık, 45, Ocak-Şubat, 2001.

“Eski Mecmualar Arasında: 18. Yüzyıl Başında Kızkulesi”, Kebikeç, 10, İlkbahar, 2000.

“Hilmi Yavuz’un Bir Dizesi ve Hatırlattıkları”, Dil Dergisi, 91, Mayıs, 2000.

“Osmanlı Edebi Metinlerine Göre Türklük ve Osmanlılık”, Tarih ve Milliyetçilik: I. Ulusal Tarih Kongresi Bildirileri, Mersin, 1999.

“Divan Şiirinde Aşk”, Gösteri, 212, Temmuz-Ağustos 1999. Yeniden basım: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, haz: Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

“Bahtsız Şehzade’nin Bahtsız Divan’ı: Cem Sultan’ın Türkçe Divanı Neşri Üzerine Notlar”, Kebikeç, 1999: 7-8.

“Divan Şiirinde Ay”, Sanat Dünyamız, 68, İstanbul, Ekim 1998.

“Divan Şiirini Anlamaya ve Yayımlamaya Dair”, Varlık, 1090, İstanbul, Temmuz 1998. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 125, Ankara, Temmuz 1998.

“Bir Kaside Yayımı Dolayısıyla”, Toplumsal Tarih, 47, İstanbul, Kasım 1997. Yeniden basım: Çağdaş Türk Dili, 120, Şubat 1998.

“A Trial Reading of Neşati’s ‘Taleb’ Gazel”, Turkish Studies Association Bulletin, v. 21, n. 2, Fall 1997, Michigan, A.B.D.

“Kâmî’nin Lugazı: 16.-17. Yüzyıllarda [İstanbul’da] Mahalle ve Semt Adları”, İstanbul, 14, Temmuz 1995.

Ansiklopedi Maddeleri / “Encyclopedia Articles”

“Fevri”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, online, 2014.

“Beliğ, İsmail”, (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2014.

“Baki”, (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, 3, Leiden, 2013.

“Şeyhülislam Yahya”, (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 2004.

“Tıflî”, (W. Andrews ile), The Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1999.

“Fevri”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.12, İstanbul, 1996.

“Mehmed Çavuşoğlu”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul,1993.

Reklamlar