Görevler / “Positions”

Bilkent Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı
Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürü
Türk Edebiyatı Merkezi Müdürü

OTAP Projesi Eş-Başkanı

[OTEP/OTAP/OHD, Ottoman Text Edition Project]
Bilkent Üniversitesi – University of Washington

Tel Aviv Üniversitesi, Moshe Dayan Center – Süleyman Demirel Çağdaş Türkiye Etütleri Programı

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilintur A.Ş., Bilkent Kültür Girişimi

Danışma Kurulu Koordinatörü

Reklamlar