Essays

Home Essays
by saiddagli

27. / Walter Bey’in Ardından

Kebikeç, 50,  2020, 7-14.

26. / Uzaktadır ama Komşumuzdur, Ruhumuzda… Moğolistan  ?

Bursa’da Zaman, 17, Ocak 2016, 18-21.

25. / Geleneğin Tadına Varmak: Türk ve Rumen Mutfak Koridorunda Kültürel Alışverişler

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye-Romanya Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştay Bildirileri / Workshop Proceedings: ‘Sharing the Same Taste’ Turkish- Romanian Common Traditional Cuisine, ed. Evrim Ölçer Özünel, Nadia Tunsu, UNESCO TMK, Ankara, 2013.

24. / Kültürlerarası Diyaloğun Metaforu Olarak İpek Yolu ve Anadolu

Rize TSO Dergisi, 140, yıl: 21, Haziran, 2013, 42-44.

23. / Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Hocam

Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri , haz. Muhammet Kuzubaş, vd., Ordu Üniversitesi Yay, 2013, 12-13.

22. / Bir Gurme Rehberi Olarak Seyahatname

Evliya Çelebi Atlası, ed. Coşkun Yılmaz, MEDAM, Bahçeşehir Üniv. Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Aralık 2012. Yeniden basım: “Bir Gurme Rehberi Olarak Seyahatname”, Evliya Çelebi’nin Dünyası, ed. Coşkun Yılmaz, MEDAM, Bahçeşehir Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Mart 2013.

21. / Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi  ?

Türksoy Dergisi, 34, Eylül 2011.

20. / Amerika Birleşik Devletleri’nde Nevruz Etkinlikleri

Milli Folklor, 90, Haziran, 2011, 195.

19. / Mehmed Çavuşoğlu Hakkında

Gazi Türkiyat: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Bahar 2011, Sayı: 8, Ankara.

18. / Foreword to the Evliya Çelebi Way

The Evliya Çelebi Way, ed. Caroline Finkel, Kate Clow, Donna Landry, İstanbul, Upcountry Yayınları, 2011. (Türkçe çevirisi: Evliya Çelebi Yolu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011.)

17. / Bir Bilkent Şirketinden Türk Kültürüne Büyük Hizmetler: Bilkent Kültür Girişimi ve Yayınları

Kanat, 34, Güz 2010.

16. / Göğü Perde Perde Delip Yükselen Dağ: Ağrı

Gastro, 57, Temmuz-Ağustos 2010, 38-40.

15. / Nedret İşli

Nedret İşli’ye 50. Yaş Armağanı, İstanbul, 2010.

14. / Doğu ile Batı Arasında Kültürel Bir Koridor Olarak Binbir Gece Masalları ?

Binbir Gece’ye Bakışlar, (haz. M. Kalpaklı, Neslihan D. Sönmez), Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2010, 9-11; 38-40.

13. / Osmanlı Edebiyatının Lezzetli Kelimeler Sofrasında Bal ?

Ballı Yazılar, Haz. Nilhan Aras, Metro Kültür Yayınları, Haziran (2010 Gourmand Award), 299-306.

12. / Nam-ı Diğer Walter Bey: Walter G. Andrews’un Türkiye ve Osmanlı Edebiyatı Sevgisiyle Dolu Hayatı ?

Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 34/II, 2010, XVII-XXX.

11. / Müzikle Buluşmak ?

Türkiye-Bulgaristan Sınırındaki Halkların Yaşayan Müzik Formları ve Geleneksel Kültürleri/Existing Musical Forms and Traditional Cultures of the Peoples of the Border Regions of Turkey and Bulgaria: Çalıştay Bildirileri, (Öcal Oğuz vd.) UNESCO TMK, Ankara, 2010.

10. / Aynı Tadı Paylaşmak: Türk ve Makedon Mutfaklarına Bir Kültürel Koridor Olarak Bakmak ?

Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Geleneksel Ortak Mutfağı / Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine Çalıştayı Bildirileri, (haz. M. Kalpaklı, Öcal Oğuz vd.) UNESCO TMK, Ankara, 2010.

9. / Mehmed Çavuşoğlu’nun Nida Tüfekçi’ye Gönderdiği Manzum Mektuplar

Halkbilimi Dergisi, 2009/1-2.

8. / Türk Yayın Hayatından Dünyaya Açılan Yepyeni Bir Pencere: Turkish Book Review

Kanat, 29, Kış 2009.

7. / Doğu ile Batı Arasında Kültürel Bir Koridor Olarak Binbir Gece Masalları

Binbir Gece: Fotoğraflar, Özcan Yüksek, Atlas-Ankamall, 2008.

6. / OTAP Semineri

Kanat, 21, Bahar 2006.

5. / Mehmed Çavuşoğlu

Osmanlı Araştırmaları: Mehmed Çavuşoğlu’ya Armağan Sayısı, 2005, XXV.

4. / Harvard’da Prof. Halil İnalcık Onuruna Uluslararası Konferans

Türkiye Kültür Araştırmaları-Bülten, 15, Ankara, Temmuz 2004.

3. / OTEP-OTAP-OHD Projeleri Hakkında

Türkiye Kültür Araştırmaları-Bülten, 6, Ankara, Nisan 2002.

2. / Osmanlı’yı Doğru Okumak: Essays in Ottoman History, Halil İnalcık (İst. 1998)

Kitap Zamanı, 10, İstanbul, Eylül 1998.

1. / Hocam Çavuşoğlu ve Metin Şerhi ?

Yedi İklim, 17-18, 1988, İstanbul.