Books

Home Books
by saiddagli

Books Authored

Books written by Mehmet Kalpaklı…

4. / Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili

With W. G. Andrews, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, May 2018. Translation to Turkish: N. Zeynep Yelçe (Second Print: November 2020)

Reviewed in:

 • Ömer Erdem, “Görünürdeki Sevgili“, Hürriyet Kitap-Sanat, 21.06.2018
 • Büşra Topuz, “SEVGİLİLER ÇAĞI”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 2018, 434-437.

3. / The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early Modern Ottoman Turkish and European Literature, Culture, and Society

With Walter G. Andrews, Duke University Press, USA, 2005.

Reviewed in:

 • Jonathan Grant, “review”, History Reviews of New Books, Summer 2005, vol: 33, n.4.
 • Alan D. Corre, “review”, Digest of Middle East Studies, Fall 2005, vol. 14, n.2.
 • Laurent Mignon, “Adı Vardı Aşkın”, Kanat, 17-18, Kış-Bahar 2005.
 • Hasan Bülent Kahraman, “Divan Edebiyatında Aşk”, Radikal Kitap, 2 Eylül 2005.
 • Gerald Maclean, “From drunk to Dervish, Times Literary Supplement, 27.01.2006.
 • Khaled El-Rouayheb, “review”, Middle East Studies Association Bulletin, v. 39, n. 2, December 2005.
 • Doğan Hızlan, “Osmanlı’da Edebiyata Yansıyan Aşk Hayatı”, Hürriyet, 2 Ağustos 2006.
 • Nancy Bisaha, “review”, American Historical Review, vol. 111, no:3, June 2006, 785.
 • Ali Anooshahr, “review”, Comitatus, Vol. 37, (2006), 210-12.
 • L.R.N. Ashley, “review”, Bibliotheque D’Humanisme & Renaissance, 68:2 (2006), 342.
 • M.A. Lamb, “Recent Studies”, Studies in English Literature, 1500-1900, 46, I, (Winter 2006), 195-252.
 • Robert Dankoff, “review”, Speculum, vol. 81, No: 2, 2006, 471.
 • Andrew Mango, “Review Article: Religion an Culture in Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol. 42, No.6, 1028-29.
 • Gerald Maclean, “Review Article: When West Looks East: Some Recent Studies in Early Modern Muslim Cultures”, The Journal for Early Modern Cultural Studies, v. 7, n.1, Spring/Summer 2007.
 • Abdulla Al-Dabbagh, “review”, Sixteenth Century Journal, v. 37 (4): 1133-1134, 2006.
 • Fikret Turan, “review”, Journal of the History of Sextuality, 16.2, 2007, 312-317.
 • James Biedzynski, “review” Journal of Third World Studies, v. XXIV, 1, Spring 07.
 • Sooyong Kim, “review”, Journal of Near Eastern Studies, 67, 4, (2008), 319-20.
 • Miri Schefer, “review”, Medieval Feminist Forum, v.42, p. 107-110, 2009
 • Donna Landry, “Queer Islam and New Historicism”, Cultural Studies, v. 25, 03.2011, 147-163.
 • Silje Susanne Alvestad, “Evaluative Language in Academic Discourse: Euphemisms vs. Dysphemisms in Andrews’ and Kalpaklı’s The Age of Beloveds as a case in point”, Journal of Arabic and Islamic Studies, 14 (2014), 155-177.

2. / Ottoman Lyric Poetry: An Anthology (Expanded Edition)

With Walter G. Andrews and Najaat Black; The University of Washington Press, USA, 2006 (Expanded Edition).

1. / Ottoman Lyric Poetry: An Anthology

With Walter G. Andrews and Najaat Black; The University of Texas Press, USA, 1997.

Reviewed in:

Books Edited

Books edited by Mehmet Kalpaklı…

9. / Türk Müzik Kültürünün Tarihsel Kaynakları Olarak Edvarlar 1: Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin, Risale-i Musiki

With Okan Murat Öztürk and Cenk Güray. Translation: Ubeydullah Sezikli

The Ministry of Culture and Tourism, 2015.

8. / Maruf Simalar, Ali Fuat Türkgeldi

With S. Akşin Somel.

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.

7. / Türkiye’de Müzik Kültürü

With Oğuz Elbaş and Okan Murat Öztürk.

Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2011.

Reviewed in:

 • Doğan Hızlan, “Müzik Kültürümüzün ABC’si”, Hürriyet, 12 Kasım 2011.
 • İlkim Odabaş, “Türkiye’de Müzik Kültürü”, Kanat, 38, Kış 2012.

6. / Binbir Gece’ye Bakışlar

With Neslihan Demirkol.

Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2010.

Reviewed in:

5. / Existing Musical Forms and Traditional Cultures of the Peoples of the Border Regions of Turkey and Bulgaria

With Öcal Oğuz and others…

UNESCO TMK, Ankara, 2010.

4. / Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine

With Öcal Oğuz and others…

UNESCO TMK, Ankara, 2010.

3. / Türk Edebiyatı Tarihi (4 Cilt)

With O. Horata, Y. Çelik, N. Demir, R. Korkmaz and Öcal Oğuz.

Gen. Ed.: Talat S. Halman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, Eylül 2006. (Extended 2nd Edition: 2008).

Reviewed in:

2. / Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Aralık 1999.

Reviewed in:

 • Yusuf Çotuksöken, “Dilin Gurbeti”, Cumhuriyet Kitap, 15 Haziran 2000.
 • Gülsüm Macit, “Divan Şiiri Üzerine Metinler”, Virgül, 34, Ekim 2000.
 • “Bizanstan Cumhuriyet’e Uzanan Serüven”, Milliyet, 29 Ocak 2000.
 • “Yedi iklim, dört kıtanın sancağı”, Yeni Binyıl Kitap, Şubat 2000.
 • Tuna Gürel, “Büyülü Sözler Dünyası”, Zaman Gazetesi, 8 Şubat 2000.
 • Hakan Atay, “Nesirli Şiir Atlası”, Kanat, 5, Kış 2001.
 • Alena Ramic, “Mehmet Kalpaklı: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler”, Priloji: Za Orijentalnu Filolgiyu, 51, 2003.

1. / Complete Works of Halide Edib Adıvar

18. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar XII, Sevda Sokağı Komedyası, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Neslihan Demirkol ile, Can Yayınları, Haziran 2011.

17. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Denemeler I, Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Nuri Aksu ile, Can Yayınları, Mayıs 2009.

16. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar XI, Tatarcık, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Neslihan Demirkol ile, Can Yayınları, Şubat 2009.

15. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar X, Son Eseri, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Can Yayınları, Ekim 2008.

14. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar IX, Kerim Usta’nın Oğlu, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Damla Erlevent ile, Özgür Yayınları, Ekim 2006; Can Yayınları: Haziran 2012.

13. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar IX, Çaresaz, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Damla Erlevent ile, Özgür Yayınları, Ekim 2006; Can Yayınları: Şubat 2011.

12. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar IX, Handan, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, G. Ezgi Korkmaz ile, Özgür Yayınları, Ekim 2005; Can Yayınları: Kasım 2007.

11. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Hatıralar II, Türkün Ateşle İmtihanı, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Ocak 2004; Can Yayınları: Kasım 2007.

10. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Hikâyeler I, Dağa Çıkan Kurt, Açıklamalı-notlu- karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Aralık 2001.

9. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar VIII, Zeyno’nun Oğlu, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Eylül 2001; Can Yayınları: Nisan 2010.

8. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar VII, Akile Hanım Sokağı, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Şubat 2001; Can Yayınları: Temmuz 2010.

7. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar VI, Kalp Ağrısı, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Mayıs 2000; Can Yayınları: Ocak 2010.

6. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar V, Hayat Parçaları, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Ocak 2000.

5. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar IV, Sinekli Bakkal, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, S. Yeşim Kalpaklı ile, Özgür Yayınları, Mart 1999; Can Yayınları: Mayıs 2007.

4. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar III, Yolpalas Cinayeti, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Gülbün Türkgeldi ile, Özgür Yayınları, Ekim 1997; Can Yayınları: Mayıs 2007.

3. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar II, Vurun Kahpeye, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Gülbün Türkgeldi ile, Özgür Yayınları, Eylül 1997; Can Yayınları: Ekim 2008.

2. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Romanlar I, Ateşten Gömlek, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Gülbün Türkgeldi ile, Özgür Yayınları, Nisan 1997; Can Yayınları: Mayıs 2007.

1. Halide Edib Adıvar’ın Bütün Eserleri: Hatıralar I, Mor Salkımlı Ev, Açıklamalı-notlu-karşılaştırmalı metin, Gülbün Türkgeldi ile, Özgür Yayınları, Kasım 1996; Can Yayınları: Kasım 2007.

Documentary Script

The documentary scripts written by Mehmet Kalpaklı.

1. / Fatih: Avrupa’nın Kaderini Değiştiren Adam

Documentary Script: Mehmet Kalpaklı, Scenerio: Mehmet Kalpaklı and Kerime Senyücel, 2013.

DVD, with English Subtitles, TRT, 2014. It is available at Youtube.

Facsimile Edition

1. / Ahmet Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniye‘si

Facsimile Edition and Index, With the preface of Prof. Mehmed Çavuşoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1987.