TARiH34

Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne (İİSBF) bağlı olan Tarih Bölümü  ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesine bağlı olan Türk Edebiyatı (İBEF) Bölümlerinin Başkanı’dır. Ek olarak, Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve Türk Edebiyatı Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Bugüne kadar İngilizce ve Türkçe olarak, Divan şiiri ve Osmanlı kültür tarihi hakkında pek çok makale, ansiklopedi maddesi kaleme alan, bildiri ve konferans veren Dr. Kalpaklı’nın en önemli yayınları arasında Walter G. Andrews ve Najaat Black ile birlikte hazırladıkları Ottoman Lyric Poetry: An Anthology [Osmanlı Lirik Şiiri Antolojisi] başlıklı çalışma (The Texas University Press, 1997;  Expanded Edition, University of Washington Press, 2006) ile 2005’te yayımlanan Walter Andrews’la birlikte yazdıkları: The Age of Beloveds: Love and Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society [Sevgililer Çağı: Erken Modern Dönem Osmanlı ve Avrupa’da Aşk ve Sevgili] (Duke University Press) sayılabilir.

Reklamlar