TARiH34

Mehmet Kalpaklı is the Chair of the both Departments of History and Turkish Literature at Bilkent University. He also serves as the Director of Center for Ottoman Studies and the Director of Center for Turkish Literature. He started his Ph.D. study at Istanbul University and finished it at the University of Washington in 1992. His specialization is in Ottoman literature and cultural history of the Ottoman Empire. He is also working on several digital humanities projects as the co-founder and active participant in Ottoman Text Editing Project (OTAP) between the University of Washington and Bilkent University. Some of his publications are: The Age of Beloves: Love and The Beloved in Early Modern Ottoman Turkish and European Literature, Culture, and Society (with Walter G. Andrews), Duke University Press, USA 2005; Ottoman Lyric Poetry: An Anthology, (with Walter Andrews and Najaat Black), The University of Texas Press, 1997, and expanded edition: University of Washington Press in 2006; Osmanli Divan Siiri Üzerine Metinler (İstanbul: Yapi Kredi Press, 1999; Maruf Simalar of Ali Fuat Türkgeldi, (with S. Akşin Somel) Turkish Historical Society Press, Ankara, 2013; Binbir Gece’ye Bakışlar, (with Neslihan Demirkol), Turkuaz Press, İstanbul, 2010; and the Complete Works of Halide Edib Adıvar (18 books) Özgür Press/Can Press, (1995-2015).

MEHMET KALPAKLI, Bilkent Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne (İİSBF) bağlı olan Tarih Bölümü ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesine bağlı olan Türk Edebiyatı (İBEF) Bölümlerinin Başkanı’dır. Ek olarak, Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ve Türk Edebiyatı Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Bugüne kadar İngilizce ve Türkçe olarak, Divan şiiri ve Osmanlı kültür tarihi hakkında pek çok makale, ansiklopedi maddesi kaleme alan, bildiri ve konferans veren Dr. Kalpaklı’nın en önemli yayınları arasında Walter G. Andrews ve Najaat Black ile birlikte hazırladıkları Ottoman Lyric Poetry: An Anthology [Osmanlı Lirik Şiiri Antolojisi] başlıklı çalışma (The Texas University Press, 1997;  Expanded Edition, University of Washington Press, 2006) ile 2005’te yayımlanan Walter Andrews’la birlikte yazdıkları: The Age of Beloveds: Love and Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society [Sevgililer Çağı: Erken Modern Dönem Osmanlı ve Avrupa’da Aşk ve Sevgili] (Duke University Press) sayılabilir.

Reklamlar